Jak wysoki zasiłek chorobowy otrzyma pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie? - AlfaBloger.pl

Od 1 stycznia 2023 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3490 zł, natomiast od 1 lipca wzrośnie do 3600 zł brutto. Jest ona jednocześnie podstawą do obliczania wysokości składek ZUS, w tym na ubezpieczenie chorobowe. W jakiej wysokości zasiłek chorobowy otrzyma osoba osiągająca minimalną pensję krajową?

Wysokość zasiłku chorobowego – od czego zależy?

Pracownicy często szukają odpowiedzi na pytanie, ile wynosi chorobowe z najniższej krajowej, jednak w rzeczywistości nie jest ona jednoznaczna, gdyż zależy od wielu czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście podstawa wymiaru świadczenia, a więc kwota, od której odprowadzane są składki ZUS. W 2023 roku dla osób zarabiających minimalne wynagrodzenie jest to 3490 zł brutto, a od 1 lipca podstawa wymiaru wyniesie 3600 zł brutto. Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę także zmienne składniki wynagrodzenia podlegające oskładkowaniu, takie jak premie czy różnego rodzaju dodatki. Wysokość zasiłku chorobowego zależy również od przyczyny niezdolności pracy. Standardowo pracownik otrzymuje 80% podstawy wymiaru, chyba że choroba przypada w okresie ciąży bądź powstała wskutek wypadku przy pracy lub w drodze do niej. Wtedy też pracownik otrzyma 100% przysługującego wynagrodzenia.

Jak wysoki zasiłek chorobowy otrzyma osoba zarabiająca minimalną pensję?

Jak wspomniano, na wysokość świadczenia chorobowego wpływ mają nie tylko stałe elementy wynagrodzenia, ale również te zmienne. Co ważne, nie wchodzą one bezpośrednio w skład minimalnego wynagrodzenia. Zmienne składniki to na przykład dodatek nocny czy premia – co ważne, muszą być one oskładkowane. Niemniej jednak warto rozważyć sytuację, w której pracownik otrzymuje wyłącznie pensję wynikającą z zapisów ustawy. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych od 1 stycznia 2023 roku wynosi 3011,52 zł. Oblicza się ją, odejmując od kwoty brutto wynagrodzenia 13,71% (składki na ubezpieczenie społeczne stanowiące koszt pracownika). Od 1 lipca 2023 roku będzie to natomiast 3106,44 zł. Należy przy tym pamiętać, że zasiłek choroby wypłacany jest w stosunku do ilości dni, w jakich pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy. Co istotne, pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2022 roku i zarabiający minimalne wynagrodzenie, otrzyma zasiłek liczony od podstawy wymiaru obowiązującego w 2022 roku. Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy zwolnienie przypada na przełomie roku.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Pracownicy często zastanawiają się, jaki podmiot wypłaci im zasiłek chorobowy. Dotyczy to zwłaszcza osób przebywających na zwolnieniu lekarskim krócej, niż miesiąc. Przez pierwsze 33 dni w roku (bądź 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia) zasiłek wypłaca pracodawca, a dopiero później ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Wtedy też obowiązek wypłaty świadczenia przejmuje ZUS, bez względu na czas trwania zwolnienia poszczególnych osób.

 

Dodaj komentarz