Narzędzia Coachingowe - AlfaBloger.pl

Czym są i co dają narzędzia coachingowe? Jak mogą usprawnić pracę z Klientem i motywowanie go? Mogą one pomóc w pracy i uwolnić kreatywność. Najważniejszy jest mądry coach, który dopasuje narzędzie do osoby, tak aby wydobyć jej potencjał.

Wybrane narzędzia coachingowe i ich sens

Warto przyjrzeć się kilku pozycjom dla coachów. Pierwsza z nich to gry metaforyczne. Te ciekawe narzędzia coachingowe zupełnie przypominają zwykłą grę planszową, gdzie można poruszać się pionkiem, a poszczególne pola symbolizują cele, plany i wyzwania. Konwencja tej gry jako swobodnej zabawy, pozwala grającemu zrelaksować się i mówić o sobie bez większych oporów. Uczestnicy stają się bardziej śmiali i nie obawiają się swobodnie wyrażać swoich myśli. Używanie metafor pozwala na lepsze zrozumienie problemów i operowanie nimi na wyższym poziomie analizy. Kolejna interesująca pomoc dla cocha to FACES. Są to karty ze zdjęciami rozmaitych twarzy, w różnym wieku, z różnymi emocjami i pochodzeniem. W zestawie znajduje się aż 99 zdjęć twarzy w czarno-białej kolorystyce. Liczą się tutaj reakcje uczestników, które pozornie opisują innych ludzi, ale ich sposób opisywania i stosunek emocjonalny do zdjęć, może dużo ujawniać. A wtedy jest łatwiej dotrzeć do każdej osoby, jeśli pozna się jej emocje na tym poziomie. Takie narzędzia coachingowe ujawniają emocje, tak ważne w procesie poznawania uczestników i motywowania ich.

Jakie jeszcze narzędzia coachingowe ułatwią pracę coacha z grupą?

Inne, niezwykle ciekawe narzędzia coachingowe to ludziki do pracy z grupą. Są one przeznaczone do odwzorowania ustawień systemowych, a szczególnie są polecane liderom. Mogą oni zobaczyć swój zespół, dzięki pracy na ludzikach, która jest pozornie prosta. Ale dzięki szczegółom takim jak kolor ludzika, jego wielkość i odległość od innych figur, tworzy się metafory dla układu sił i panujących relacji w danym zespole. Praca zespołowa to niezwykle ważny aspekt dla lidera i to od niego bardzo dużo zależy. Wypracowanie pozytywnych zachowań w pracy z coachem może mieć duży wpływ na kształtowanie osobowości całego zespołu i budowanie dobrych nawyków w zarządzaniu. Warto dodać o muzyce, bo to niestandardowe narzędzie coachingowe. Coaching grupowy ze spokojną, relaksującą muzyką, to świetny sposób na uwolnienie pozytywnych emocji i zachęcenie uczestników do rozmów w kameralnej atmosferze. Nie każdy potrafi otwarcie mówić o problemach i wyzwaniach zawodowych, a muzyka pozwoli stworzyć atmosferę do bezpiecznych indywidualnych lub grupowych rozmów z coachem. 

Kwestionariusze i testy osobowości

Tradycyjne narzędzie, które jest bardziej konkretne niż kreatywne, to element diagnozy, czyli po prostu testy osobowości. Wykonanie testu pozwala na określenie kluczowych cech i predyspozycji, z których często można nie zdawać sobie sprawy lub nie nazywać ich odpowiednio. Takie kwestionariusze badania osobowości zawodowej to niezwykle ważne i miarodajne narzędzia coachingowe. Dzięki nim można dość precyzyjne wyznaczyć swoje kluczowe cechy, a następnie spróbować nakierować swoją karierę w tym kierunku. Przy pomocy doświadczonego coacha nakreśla się plan zmiany zawodowej lub koncepcji na zdobycie wyższego stanowiska czy nowych kwalifikacji. Znając swój unikalny zestaw cech, każdy wie co jest jego mocną stroną, a co trudno było sprecyzować przez lata. Zaawansowane testy osobowości pokazują zestaw kilku, czy nawet kilkunastu cech, unikalnych dla każdej osoby. Następnie wyznaczenie odpowiedniego kierunku zawodowego to już praca dla coacha, który potrafi dokonać analizy cech w zestawieniu z danym Klientem.

Dodaj komentarz